SNO 4003K - PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA, AC/DC 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE

 • szt.
 • Cena brutto: 1 008,42 zł / szt. 819,85 zł / szt.

PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA JEDNOKANAŁOWY SNO4003K 24 AC/DC

Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/drzwi bezpieczeństwa SNO 4003K AC/DC 24 V 50–60 Hz,m zaciski śrubowe stałe

Urządzenie podstawowe do sterowania jednokanałowego wyłącznika bezpieczeństwa lub drzwi bezpieczeństwa

 • kategoria stopu 0 według EN 60204-1,
 • zastosowanie do kategorii 2 według EN 954-1,
 • kategoria urządzenia: 4 według EN 954-1,
 • start manualny lub automatyczny,
 • 3 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny,
 • obwód sprzężenia zwrotnego do nadzoru zewnętrznych styczników,

Zastosowanie:

 • ochrona osób i maszyn
 • do bezzwłocznego zdjęcia zasilania – kategoria stopu 0
 • nadzór nad wyłącznikami bezpieczeństwa
 • nadzór nad osłonami bezpieczeństwa
 • zabiegi ochronne w technice bezpieczeństwa pracy


Funkcje:
Jednokanałowy przekaźnik bezpieczeństwa do zastosowania przy wyłączniku bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60204-1, urządzenie to testuje się samo przy każdym cyklu wył/zał. Wyposażony w styki o prowadzeniu wymuszonym. Urządzenie ma dwa wejścia reset Y2 (bez nadzoru reset) lub Y3 (z nadzorem reset). Po uruchomieniu przycisku reset (na Y1-Y3) lub automatycznie (mostek Y1-Y2) obydwa przekaźniki K1 i K2 zostaną wysterowane. Później przechodzą przez własne styki w pozycję samopodtrzymującą, kiedy pomiędzy zaciskiem A1 i napięciem zasilającym pojawi się połączenie elektryczne (wyłącznik bezpieczeństwa lub krańcowy). Po tej fazie załączania tory aktywujące są zamknięte a tor sygnalizacyjny otwarty. Po przerwaniu połączenie elektrycznego pomiędzy zaciskiem A1 i napięciem zasilającym tory aktywujące zostaną otwarte a tor sygnalizacyjny zamknięty.

Stan wzbudzenia (samopodtrzymanie) obydwu kanałów będzie sygnalizowane przez zieloną diodę LED K1, K2. Druga zielona dioda LED wskazuje przyłożenie napięcia zasilającego. Możliwe zastosowanie urządzenia do wyłączenia bezpieczeństwa kategorii stopu 0 (EN 60204-1). Urządzenie odpowiada kategorii 4 części związanej z kontrolą bezpieczeństwa (EN 954-1).